OCT-scan:
 
Een dwarsdoorsnede van het oog.

 
  Optical Coherence tomography (OCT) is een beeldvormende techniek die hoge-resolutie beelden kan maken van structuren van het oog. De beelden geven een doorsnede weer van bijvoorbeeld het netvlies of de oogzenuw van het oog. Meestal wordt de OCT gebruikt om een beeld te maken van het centrale deel van het netvlies, de gele vlek of macula genoemd.
             
  Een vooraanzicht van het netvlies met in het midden de gele vlek (macula).  
Het apparaat stuurt een infrarode lichtbundel, via de pupil, in het oog op het netvlies (bij een “echo-onderzoek” gebeurt hetzelfde, alleen wordt er dan gebruik gemaakt van geluid i.p.v. licht). Er wordt gescand m.b.v. een optische lichtbundel in een transversale richting. De verschillende structuren van het netvlies reflecteren (kaatsen) dit licht vervolgens weer terug, via de pupil, naar buiten het oog. Hier wordt het teruggekaatste licht opgevangen door het apparaat. Er ontstaat een beeld van een dwarsdoorsnede van het netvlies, opgebouwd uit verschillende kleuren. Behalve het zichtbaar maken van structuren, is het ook mogelijk om metingen te verrichten (bijv. kwantificeren van ziektebeelden of effecten van behandelingen). Een nieuwe ontwikkeling in de OCT technologie is de spectraal-domein OCT (SD-OCT). Bij deze techniekzijn de fijne structuren van het netvlies nog gedetailleerder af te beelden. Hierdoor kunnen in een vroegtijdig stadium door de optometrist eventuele aandoeningen worden opgespoord en diagnoses worden gesteld. Indien noodzakelijk verwijzen we u door naar de huis- of oogarts. Het mooie van de Topcon 3D-OCT is dat er tegelijkertijd met deze OCT-scan ook een netvliesfoto wordt gemaakt.

Meer informatie over dit onderzoek is terug te vinden op de website:
oogartsen.nl.
 
   Website: Protractus                  © 2018 Verdonk Optiek, Piersonstraat 5, 6951 BD Dieren, Telefoon: 0313 414 556, e-mail: info@verdonkoptiek.nl